Hvem er busbranchen?

twitterlinkedin

Bag ved bustrafikken er et langt og tæt samarbejde mellem trafikselskaberne

De fleste kender den kollektive bustrafik fra det lokale trafikselskab. www.nordjyllandstrafikselskab.dk, www.midttrafik.dk, http://www.sydtrafik.dk, www.fynbus.dk og www.movia.dk dækker hver deres geografiske områder med kollektiv bustrafik, flextur og lokalbaner. Bornholms Regionskommune løser opgaven med BAT. De fastlægger køreplanerne, markedsfører trafikken og sælger billetter og rejsekort i samarbejde med de andre trafikselskaber.

Samtidig er der en bred kreds af busselskaber – store og små – der sørger for, at chaufføren sidder klar bag rattet og busserne kører sikkert efter den plan, der er lagt af trafikselskabet.

twitterlinkedin

Nyt branchekodeks: Buschauffør – et job man kan være og blive i

twitterlinkedin

Det er godt at være buschauffør. Som buschauffør er man med til at sikre sammenhæng og tryghed i danskernes daglige mobilitet. DPT’s branchekodeks er med til at sikre, at chaufføren også har sammenhæng og tryghed i sit job.

Det er fast kutyme i alle landets trafikselskaber, at når bustrafikken har været i udbud, skal der ske en overdragelse, så den nye operatør (arbejdsgiver) som udgangspunkt tilbyder medarbejdere ansættelse med de opgaver og de vilkår, der har gjaldt hidtil.

Dansk PersonTransports branchekodeks understøtter denne overdragelse med det udgangspunkt, at begge parter (afgivende og modtagende arbejdsgiver) forpligter sig til loyalt at have fokus på processen både før og efter overdragelse – både internt og overfor medarbejderne.

Følgende hensyn varetages med branchekodekset.

  1. Socialt hensyn: Medarbejderne (chauffører og øvrige) skal sikres, således at udbudssystemet med skiftende operatører ikke påvirker, deres jobsikkerhed og rettigheder som ansatte negativt og, at busbranchen fremstår som et godt og trygt sted at have sit ansættelsesforhold.
  2. Forsyningssikkerhed i den offentlige servicetrafik: Ved at forpligte operatørerne – både eksisterende og ny kontrakthaver – til at leve op til principperne og sikre, at driften i den kollektive bustrafik opretholdes uden forstyrrelser.
  3. Konkurrence, effektivt og gennemsigtigt udbud: Det skal være muligt for tilbudsgiverne så præcist som muligt at beregne omkostningerne ved overtagelsen af medarbejderne på den enkelte udbudsenheder og have gennemsigtighed i forhold til de personalemæssige ressourcer, der er til rådighed for busdriften.
twitterlinkedin