Kollektiv trafik for alle – og til at betale

twitterlinkedin

Den kollektive trafik er for alle – og til at betale. I april 2022 oplevede danskerne den største prisstigning forbrugerpriserne i næsten 40 år . Det har derfor aldrig været vigtigere at sikre en kollektiv trafik, der er til at betale for alle danskere.


Af Lasse Repsholt, sektorchef, cand.scient.pol og HD(R)

Danskerne ser ind i en fremtid, hvor prisen på benzin og diesel vil være høj og stigende. Ukraine-krigen har accelereret denne udvikling. Det er en kedelig udvikling på tragisk baggrund men også nødvendig. Hverken klima eller privatøkonomi kan holde til, at vi fortsætter vores personlige transport med bilen og de fossile brændsler i samme omfang som hidtil.
Allerede siden 2020 er det blevet dyrere at eje og køre med private personbiler og navnlig ved udgangen af 2021 er omkostningsstigningerne accelereret. Især priserne på benzin og diesel skubber på udviklingen men også prisen på anskaffelse af bilen er steget kraftigt det seneste ½ år.

Kilde: Danmarks Statistik. Forbrugerprisindekset PRIS111

Det har derfor aldrig været vigtigere, at kommuner og regioner sikrer en kollektiv trafik der er attraktiv, brugbar og til at betale for alle danskere. Det gælder ikke kun husstande hvor man ikke råder over egen bil, men også husstande hvor bilen eller bil nummer to med stigende benzinpriser udgør en møllesten om husholdningen og familiens økonomiske handlefrihed.

Hverken klima eller privatøkonomi kan holde til, at vi uændret baserer vores personlige transport på bilen og de fossile brændsler i samme omfang som hidtil.

Billetter i den kollektive trafik: Takststigningsloftet sikrer danskerne
Taksterne i den kollektive trafik kommer også til at stige, men kombinationen af taksstigningsloft, sociale rabatter og pendlerprodukter holder hånden under danskerne husholdningsbudget på dette punkt.


Takststigningsloftet blev indført i 2007 og siden været danskernes garant for stabile priser i den kollektive trafik. Særlige grupper – pensionister, børn, unge og studerende – nyder reducerede satser og pendlerne har mulighed for Pendlerkort eller Pendler20 for at bringe den daglige udgift yderligere ned.
Det nytter ikke, at taksterne er lave, hvis den kollektive trafik ikke udgør et brugbart alternativ for den enkelte dansker. Derfor er det vigtigt at opretholde bustrafikken, der med 300 mio. passagerer om året er arbejdshesten i den kollektive trafik.

Hvis du vil vide mere:

www.pendlertjek.dk Sammenligninger priser og CO2 ved forskellige transportformer på forskellige strækninger.

twitterlinkedin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *