“Den kollektive bustrafik kan og skal bidrage til en bedre og mere bæredygtig mobilitet i Danmark – i by og på land. Det gør vi ved at drive kollektiv bustrafik af høj kvalitet og gøre den til et attraktivt valg for flere kunder og passagerer.”

En stærk kollektiv bustrafik er en nødvendig forudsætning for en bæredygtig udvikling. Nationale og lokale klimamålsætninger, sammenhæng og vækst i land og by, er afhængige af en velfungerende kollektiv trafik og herunder bustrafik der binder skaber mobilitet for alle og alle steder. Den kollektive bustrafik er allerede i førersædet for den grønne omstilling med over 50 pct. klimaneutral bustrafik i 2024. Men der er et stort potentiale for endnu større klimaeffekter, hvis flere passagerer benytter den kollektive trafik, og vi får bremset de seneste mange års udvikling mod mere biltrafik. Vejtransportområdet og især personbiltrafikken er nemlig en af de største udfordringer i vores klimapolitik og i de kommunale DK2020-klimahandlingsplaner som kommunerne udarbejder og fører ud i livet i den kommende tid. Derfor bør klimahandlingsplanerne i højere grad have målsætninger om overflytning af passagerer fra bil til den kollektive trafik. Det kræver investering i og udvikling af den kollektive bustrafik, der kan sikre det er et attraktivt valg, der er til at betale. Det kræver, at vi benytter en kombination af flere virkemidler (serviceniveau, infrastruktur, ny mobilitet og planlægning) og, at vi tager de nødvendige beslutninger nu, så de kan få virkning indenfor de kommende år.

Bus22+ er:

  • ambitionen om, at den kollektive bustrafik skal bidrage endnu mere til bæredygtig mobilitet, vækst og udvikling i Danmark.
  • ønsket om at synliggøre busselskabernes ansvar og indsats.
  • invitationen til at gå i dialog med Dansk PersonTransport og vore medlemsvirksomheder om denne ambition.