Kollektiv trafik – forudsætning for vækst

twitterlinkedin

Hvor tilfredse er virksomhederne med den kollektive trafik? Det undersøger erhvervsorganisationen DI som del af den årlige temperaturmåling af Lokal Erhvervsvenlighed. Tilfredsheden er steget i 2023, men er stadig på et middelmådigt niveau.

Af Lasse Repsholt, sektorchef, cand.scient.pol og HD (R)

Tilfredsheden med den kollektive trafik gik frem i 2023
”Hvordan vurderer du medarbejderes mulighed for at benytte kollektiv transport for at komme på arbejde?” Dette spørgsmål stiller erhvervsorganisationen DI sine medlemmer i den årlige undersøgelse af den lokale erhvervsvenlighed.

På landsplan løftede tilfredsheden sig i 2023 (3,02) fra et historisk lavpunkt i 2022 (2,97). Karaktergivningen måles på skalaen 1 til 5 fra meget utilfreds til meget tilfreds. Så med point omkring “3” ligger virksomhedernes tilfredshed under alle omstændigheder indenfor kategorien hverken/eller.

Hvor tilfreds er du med medarbejderes mulighed for at benytte kollektiv transport for at komme på arbejde? ”Meget utilfreds” (1), ”Utilfreds” (2), ”Hverken/eller” (3), ”Tilfreds” (4) og ”Meget tilfreds” (5).

De geografisk og demografiske vilkår for den kollektive trafik kommer selvfølgelig til udtryk. Landkommuner og oplandskommuner har de sværeste vilkår for at opretholde den kollektive trafik, hvilket nødvendigvis må komme til udtryk i arbejdsgivernes vurdering. Storbyer som Odense, Aalborg og Aarhus imponerer til gengæld heller ikke med niveauer på hhv. 3,12, 3,26 og 3,20.

Det mener Dansk PersonTransport

Vi har et godt kollektiv trafik system i Danmark og det nuværende tilfredshedsniveau på “hverken/eller”, står ikke mål med de ambitioner, vi bør have for, at danskerne skal kunne møde på arbejde – i hele landet – uden at springe ind i en bil hver morgen; dag ud og dag ind.

God kollektiv trafik er en forudsætning for vækst og for, at landets virksomheder kan tiltrække de rigtige medarbejdere og at mobiliteten på arbejdsmarkedet ikke bliver en funktion af kørekort, biler og vejinfrastruktur.

Ud over at styrke udbuddet af kollektiv trafik bør trafikselskaberne fortsætte det gode arbejde med produktudvikling, kampagner og tværgående samarbejde i tæt dialog med landets virksomheder, arbejdsgivere og deres medarbejdere.

Eksempler på tiltag der styrker den kollektive trafik til arbejde

  • www.pendlertjek.dk
  • Erhvervskort og virksomhedskort fra www.rejsekort.dk
  • Direkte samarbejder og partnerskaber mellem trafikselskabet, kommunerne og de lokale erhvervsvirksomheder

Om kommunegrupperne

Dansk PersonTransport har beregnet tilfredsheden med den kollektive trafik på tværs af fem kommunetyper. Det giver mulighed for for en rimelig sammenligning af de forskellige slags kommuner. Der er som bekendt brug for kollektiv trafik over hele landet, men vilkårene er ikke de samme på landet som omkring de store byer. Det tager vi højde for ved at benytte opdelingen i kommunegrupper fra Danmarks Statistik fra 2018

twitterlinkedin