Faktaark 8: Omkostningsindeks for bustrafik

twitterlinkedin

Trafikselskaberne i Danmark offentliggør hver måned omkostningsudviklingen for den kollektive bustrafik i det såkaldte omkostningsindeks. Indekset benyttes til løbende regulering af betalingen for bustrafikken.

Af Lasse Repsholt, cand.scient.pol og HD (R)

Den kollektive bustrafik er præget af lange og forpligtende samarbejdsrelationer mellem trafikselskaberne og busselskaberne. Kontrakter af både 8, 10 og 12 års varighed er normalt. Dette er med til at sikre kontinuiteten, forudsigelighed og effektivitet i bustrafikken.

Omkostningsindekset er et værktøj der sikrer en løbende regulering af kontraktbetalingen, og er med til at holde risikoen og dermed priserne nede. Trafikselskaberne i Danmark opdaterer hver måned et nye værdier for omkostningsindekset på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Valget af brændstof (diesel, elektricitet, gas og HVO) har stor betydning, så derfor er der et omkostningsindeks for hver.

I omkostningsindekset indgår busselskabernes omkostninger til chaufførlønning, brændstof, finansiering (rente) samt anskaffelse, drift og vedligeholdelse af busserne.

Du kan læse mere om omkostingsindeksene og deres beregning hos Trafikselskaberne i Danmark

twitterlinkedin

Aktuelle udbud

twitterlinkedin

Nedenstående oversigt over aktuelle udbud omfatter igangværende udbud i Danmark omfattet af nedenstående kriterier:

 1. Forretningsmuligheder
  • Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
  • Udbudsbekendtgørelse – den lempelige ordning
 2. Kontraktens genstand (CPV)
  • 60112000 – Offentlig vejtransport
  • 60120000 – Taxikørsel
  • 60130000 – Specialiseret personbefordring ad vej
  • 60140000 – Persontransport, ikke rutekørsel
  • 60170000 – Udlejning af køretøjer til personbefordring med chauffør
twitterlinkedin

Hvem er busbranchen?

twitterlinkedin

Bag ved bustrafikken er et langt og tæt samarbejde mellem trafikselskaberne

De fleste kender den kollektive bustrafik fra det lokale trafikselskab. www.nordjyllandstrafikselskab.dk, www.midttrafik.dk, http://www.sydtrafik.dk, www.fynbus.dk og www.movia.dk dækker hver deres geografiske områder med kollektiv bustrafik, flextur og lokalbaner. Bornholms Regionskommune løser opgaven med BAT. De fastlægger køreplanerne, markedsfører trafikken og sælger billetter og rejsekort i samarbejde med de andre trafikselskaber.

Samtidig er der en bred kreds af busselskaber – store og små – der sørger for, at chaufføren sidder klar bag rattet og busserne kører sikkert efter den plan, der er lagt af trafikselskabet.

twitterlinkedin

Nyt branchekodeks: Buschauffør – et job man kan være og blive i

twitterlinkedin

Det er godt at være buschauffør. Som buschauffør er man med til at sikre sammenhæng og tryghed i danskernes daglige mobilitet. DPT’s branchekodeks er med til at sikre, at chaufføren også har sammenhæng og tryghed i sit job.

Det er fast kutyme i alle landets trafikselskaber, at når bustrafikken har været i udbud, skal der ske en overdragelse, så den nye operatør (arbejdsgiver) som udgangspunkt tilbyder medarbejdere ansættelse med de opgaver og de vilkår, der har gjaldt hidtil.

Dansk PersonTransports branchekodeks understøtter denne overdragelse med det udgangspunkt, at begge parter (afgivende og modtagende arbejdsgiver) forpligter sig til loyalt at have fokus på processen både før og efter overdragelse – både internt og overfor medarbejderne.

Følgende hensyn varetages med branchekodekset.

 1. Socialt hensyn: Medarbejderne (chauffører og øvrige) skal sikres, således at udbudssystemet med skiftende operatører ikke påvirker, deres jobsikkerhed og rettigheder som ansatte negativt og, at busbranchen fremstår som et godt og trygt sted at have sit ansættelsesforhold.
 2. Forsyningssikkerhed i den offentlige servicetrafik: Ved at forpligte operatørerne – både eksisterende og ny kontrakthaver – til at leve op til principperne og sikre, at driften i den kollektive bustrafik opretholdes uden forstyrrelser.
 3. Konkurrence, effektivt og gennemsigtigt udbud: Det skal være muligt for tilbudsgiverne så præcist som muligt at beregne omkostningerne ved overtagelsen af medarbejderne på den enkelte udbudsenheder og have gennemsigtighed i forhold til de personalemæssige ressourcer, der er til rådighed for busdriften.
twitterlinkedin

Standarder og certificeringer styrker den grønne indsats

twitterlinkedin

Grøn bustrafik handler ikke kun om nye busser og nye drivmidler. Cirka 25 af DPT’s medlemsvirksomheder er ISO14001 og ISO45001-certificerede. Det betyder, at de har implementeret omfattende miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemer, der sikrer både grundlæggende viden om og vedvarende fokus på virksomhedens miljøforhold.

Af: Lasse Repsholt, cand.scient.pol & HD (R)

Med Miljøledelse efter ISO 14001 bliver du i stand til at risikovurdere din organisations miljøforhold, proaktivt implementere miljø og bæredygtighed som en del af kerneforretningen og samtidig give ledelsen sikkerhed for, at jeres mål for bæredygtighed nås.

(Dansk Standard, 2022)

Arbejdsmiljøledelsessystemet ISO45001 supplerer og styrker den organisation virksomheden har med sine medarbejdere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter

Formålet med ISO 45001 arbejdsmiljøledelse er at forbedre jeres præstation i forhold til arbejdsmiljø ved at skabe rammerne for ledelse og styring af de risici, der er inden for jeres arbejdsmiljø. Dette er med til at reducere arbejdsulykker og skabe sikre og sunde arbejdspladser. Standardens krav og vejledning giver jer således et værktøj til at sætte jeres arbejde med arbejdsmiljø i system og sikre, at I løbende kontrollerer jeres arbejdsmiljø samt evaluerer og forbedrer jeres indsatser. 

(Dansk Standard, 2022)

Dansk PersonTransport understøtter medlemsvirksomhedernes arbejde med miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemer. Det sker blandt andet ved udbud af kurser for de personer i driftsledelsen der varetager arbejdet med de to standarder og ved løbende overvågning af nye regulering, lovgivning og vejledninger på området.

twitterlinkedin