Kollektiv trafik for alle – og til at betale

twitterlinkedin

Den 21. januar 2024 trådte i takster i kraft i den kollektive trafik på tværs af bus, tog og metro. De skete indenfor rammerne af takststigningsloftet på 10,3 pct. for 2024, der inkluderede konsekvenserne af inflation og stigende energipriser i 2022 og 2023. Nu manifesterer takststigningerne sig i forbrugerprisindekset fra Danmarks Statistik med en stigning på hhv. 8,7 pct. for tog og metro og 7,3 pct. for bus fra februar 2024.


Af Lasse Repsholt, sektorchef, cand.scient.pol og HD(R)

Den kortsigtede effekt af takststigningsloftet og i det hele taget trafikselskabernes tilbageholdenhed med at justere på taksterne gjorde ellers, at priserne den kollektive trafik holdt sig på et stabilt i hele 2022 og 2023 sammenlignet med de galoperende forbrugerpriser i samfundet generelt og for transporten med bil specielt (Se figur nedenfor). Selvom priserne i den kollektive trafik i manges øjne er for høje, var der dog her en periode, hvor den kollektive trafik stillede sig relativt bedre end biltrafikken.

Med stigningerne i starten af året er udviklingen på niveau med forbrugerprisindekset og endda lidt over.

Regeringens udvalg for kollektiv mobilitet har fået til opgave i den såkaldte Fase 2 at afdække mulige modeller for en ny takststruktur. I dette arbejde kan godt indgå en vurdering af, hvordan den kollektive trafik står prismæssigt i forhold til forskellige alternativer med personbil.

Kilde: Danmarks Statistik. Forbrugerprisindekset PRIS111

Det har aldrig været vigtigere, at kommuner og regioner sikrer en kollektiv trafik der er attraktiv, brugbar og til at betale for alle danskere. Det gælder ikke kun husstande hvor man ikke råder over egen bil, men også husstande hvor bilen eller bil nummer to med stigende benzinpriser udgør en møllesten om husholdningen og familiens økonomiske handlefrihed.

Hverken klima eller privatøkonomi kan holde til, at vi uændret baserer vores personlige transport på bilen og de fossile brændsler i samme omfang som hidtil.

Billetter i den kollektive trafik: Takststigningsloftet sikrer danskerne
Taksterne i den kollektive trafik kommer også til at stige, men kombinationen af taksstigningsloft, sociale rabatter og pendlerprodukter holder hånden under danskerne husholdningsbudget på dette punkt.


Takststigningsloftet blev indført i 2007 og siden været danskernes garant for stabile priser i den kollektive trafik. Særlige grupper – pensionister, børn, unge og studerende – nyder reducerede satser og pendlerne har mulighed for Pendlerkort eller Pendler20 for at bringe den daglige udgift yderligere ned.
Det nytter ikke, at taksterne er lave, hvis den kollektive trafik ikke udgør et brugbart alternativ for den enkelte dansker. Derfor er det vigtigt at opretholde bustrafikken, der med 300 mio. passagerer om året er arbejdshesten i den kollektive trafik.

Hvis du vil vide mere:

www.pendlertjek.dk Sammenligninger priser og CO2 ved forskellige transportformer på forskellige strækninger.

twitterlinkedin