Fjernbus: Sammenhæng og vækst

twitterlinkedin

Tre busselskaber betjener Danmark med fjernbuslinier. 45 forskellige danske byer betjenes således af ét eller flere fjernbusselskaber. Det benytter mange danskere sig af. 2,1 mio. passagerer tog med fjernbussen i 2019 og sektoren arbejder på – som med den øvrige kollektive trafik – på at genvinde passagererne efter COVID19-krisen.

Af Lasse Repsholt, cand.scient.pol, HD(R)

En stor del af fjernbustrafikken foregår på de store strækninger mellem f.eks. Aarhus og København, men fjernbusserne stopper også i Thisted, Ringkøbing, Rudkøbing og Nykøbing Falster.

I øjeblikket driver tre busselskaber et landsdækkende net af fjernbustrafik.

www.fleet.dk

www.flixbus.dk

www.kombardoekspressen.dk

De tre busselskaber betjener i alt 45 forskellige byer i hele Danmark.

Passagertal

Fjernbustrafikken har i en længere årrække oplevet stor vækst i passagertallet frem til 2019, hvor 2,1 mio. danskere tog fjernbussen, hvorefter det faldt dramatisk i 2020 og 2021 under og efter COVID19-krisen. Passagererne er langsomt vendt tilbage i løbet af 2022 og 2023, hvor hhv. 1,4 mio. og 1,6 mio. passagerer steg på fjernbusserne.

En busterminal i København

En torn i øjet for mange buspassagerer, chauffører og cyklister og fodgængere har været de på- og afstigningsforhold, der præger Ingerslevsgade, hvor busselskaberne i en lang og tumultarisk periode har afviklet deres trafik fra fortovskanten.

Disse kaotiske og farlige forhold fik i 2020 Københavns Kommune og Staten til i fællesskab at iværksætte byggeriet af en fjernbusterminal ved Dybbølsbro. Det samlede arbejde med Busterminalen forventes afsluttet i foråret 2024, hvor busselskaber og passagerer kan tage terminalen med en kapacitet på 15 busholdepladser i brug.

Byggeriet af Busterminalen blev præget af de meget store omkostningsstigninger i anlægssektoren, der opstod i løbet af 2021 og 2022. De samlede omkostninger løber op i cirka 160 mio. kr. Heraf er der budgetteret med, at brugerne af busterminalen skal finansiere godt halvdelen (86 mio. kr.).

Man kan danne sig et overblik over arbejdet på dette link: www.vejdirektoratet.dk - Busterminal ved Dybbølsbro

twitterlinkedin